Product Management Professional

Jesper Andersson

Som produktansvarig måste jag vara specialist inom det jag gör.
Därför krävs ett brinnande teknikintresse med en evig vilja att lära sig nya saker.
Viljan att alltid lära sig något nytt är någonting som jag haft med mig hela mitt liv.

Genomförda projekt

I denna kolumn visar jag en del projekt som i synnerhet varit betydelsefulla för mig.
Digital Computer
Molnplattform för utbildningar / Azure

Utvecklat en lösning för att hålla virtuella utbildningar för elever i Sverige samt runt om i Norden. Här fick jag eget ansvar att skapa en molninfrastruktur för vår avdelning.

Utveckla Siemens digitala utbildningsportfölj

Efter att hela tiden ha varit drivande i att erbjuda våra kunder digitala utbildningsformer fick jag till slut ett stort ansvar för detta. Jag får exempelvis underhålla vår webbsida med digitalt innehåll, regissera, skapa och editera videoguider samt vara ansvarig över vår studio.

Desigo CC Paketering
Enkel men Kraftfull

Tagit fram en helt ny paketering för Siemens SCADA/BMS system som minskat tid och kostnad för driftsättning samtidigt som användarvänligheten ökat.

Desigo
CC

Arbetslivserfarenhet

Product Manager
Software

2021 – Pågående
Nationellt produktansvar över SCADA system "Desigo CC" samt molnplattform "Building X" för integration av smarta fastigheter/IOT.

Ansvarar för produktsupport, utbildningar och implementation av nya system i den svenska marknaden för Siemens AB.

Ett jobb som kräver att man är specialist inom sitt område för att bistå med support och utbildning runt om i landet samt att man har en stor nyfikenhet och villighet att lära sig nya system och funktioner för att kunna påverka implementationen av dem.
Länk till systemen:

Commissioning Engineer
Fire Safety

November 2015 – Januari 2021
Teknikertjänst inom utförande brand/överordnade system på Siemens AB.

Mina främsta arbetsuppgifter är att driftsätta, programmera och prova av brandlarm och överordnade system tillhörande diverse fastigheter samt att representera företaget på ett korrekt sätt.

Jag fick lära mig om nya system och processer inom företaget, yrkes- och marknadsspecifika tjänster samt att hitta på lösningar för att hålla en god och gynnsam kundrelation.

Maskinmästare

Sodergi-09_logo_fCreated with Sketch.

Juni – Oktober – 2015
Maj – Juni – 2015
November/December – 2014

Maskinmästartjänst på Söderenergi AB. Mina arbetsuppgifter var till största del att övervaka och förebygga fel med hjälp av datasystem för drift- och övervakning i Igelsta värme- och kraftvärmeverk samt att förebygga och avhjälpa problem.

Här fick jag framförallt lära mig hur flera system samspelar för att skapa och bibehålla en process.

Utbildning

Stockholms Tekniska Institut

Drifttekniker kraft-värme, 200 YH-poäng
Yrkeshögskola.
Inriktning process/industriteknik.
Stipendium för bästa studieresultat.

Tumba Gymnasium

El och Energiprogrammet, 2600p

Gymnasieutbildning.
Inriktning: Elteknik

Kontakta mig

Jesper Andersson

Product Management Professional

Kontakta mig gärna om du är intresserad av att veta mer.